เช่าชุดแต่งงาน ชุดเจ้าสาว

Pre Wedding 9,900 บาท

Package 9,900 บาท

ถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล จำนวน 60 Action, ชุดใส่ถ่ายภาพสำหรับเจ้าสาวเจ้าบ่าว จำนวน 2 ชุด

แต่งหน้า ทำผม ในวันถ่ายภาพ, ให้ file ถ่ายภาพทั้งหมด จำนวน 60 ภาพ
ชุดใส่สำหรับเจ้าสาวเจ้าบ่าวงานจริง จำนวน 1 ชุด